Záznam aktivity serveru

ID záznamu Čas měření Čas odezvy Hodnocení měření